Zdravstveni centar Kladovo u službi vašeg zdravlja
 

 

1. V.D. direktor ZC Kladovo - dr med Dejan Čučulanović lekar specijalista opšte hirurgije

- U pripremi