Zdravstveni centar Kladovo u službi vašeg zdravlja
 

 

1. V.D. direktor ZC Kladovo - dr med Borislav Petrović lekar specijalista opšte hirurgije

2. Pomoćnik V.D. direktora za medicinsku delatnost - prim dr med Gavrilo Vasilev lekar specijalista radiolog

3. Pomoćnik V.D. direktora za O.J. Bolnicu - Nastasijević dr Marica lekar specijalista pedijatar

4. Pomoćnik V.D. direktora za O.J. Dom zdravlja - Micović dr Sibirka lekar specijalista opšte medicine

5. Pomoćnik V.D. direktora za nemedicinsku delatnost - Jonović Dragana dipl ecc