Zdravstveni centar Kladovo u službi vašeg zdravlja
 
     
Nemedicinske službe

 

PravnoZAŠTITNIK PACIJENTOVIH PRAVA


Informacija
Diplomirani pravnik Pavlović Snežana, savetnik za zaštitu pacijentovih prava u SO Kladovo.
Sve pritužbe i primedbe na rad medicinskih i tehničkih službi naše ustanove prijavljuju se u pisanoj formi na obrascu koji se dobija od savetnika za zaštitu pacijentovih prava.

Radnim danom od 07:15 do 13:45 časova.
SO Kladovo, prvi sprat
Telefon: 019/801-450